OFERTA DE TREBALL

Contractació d'un enginyer/a per cobrir un lloc de treball amb durada màxima de 3 anys a l’àrea de recollida, gestió i tractament de residus.
Els principals requisits són:

Termini per la presentació de sol·licituds: 20 de juliol de 2021
Per a més informació cal veure les bases de la convocatòria on, entre altres, hi figuren els mèrits laborals i acadèmics que es valoraran: https://ja.cat/AjOtw
Es pot tramitar la sol·licitud mitjançant la seu electrònica en el següent enllaç: https://ja.cat/m6zx1

Compartir contingut